Tarieven

Wat zijn de tarieven voor 2017 per uur?

 Maassluis  Vlaardingen
 Kinderdagverblijf (KDV)  € 7,16  € 7,16
 Buitenschoolse opvang (BSO)  € 7,56  € 7,18
 Flexibele opvang KDV  € 7,95  € 7,62
 Flexibele opvang BSO  € 8,40  € 7,62

Opvangpakketten

U leest meer over de opvangpakketten en de tarieven in Vlaardingen en Maassluis.

Hoe kan ik een wijziging doorgeven ?
Een wijziging van dagen of dagdelen kunt u aanvragen bij de afdeling Plaatsing  010 593 74 59 of plaatsing@wijzer.nu

Een (gedeeltelijke) opzegging van de kindplaats kunt u per mail
plaatsing@wijzer.nu of per brief doorgeven. U dient hierbij rekening te houden met een opzegtermijn van 1 maand.