Registratie Kinderopvang & Peuterspeelzalen

Alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen van Wijzer in Opvang zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Kinderopvangtoeslag kan alleen gegeven worden als ouders gebruik maken van vermelde kinderopvang in het LRKP.
De Belastingdienst raadpleegt dit register ter controle.

Voor peuterspeelzalen in Maassluis wordt geen kinderopvangtoeslag verstrekt. Met ingang van 1 januari 2016 kan er wel kinderopvangtoeslag worden verstrekt aan ouders bij de peuterspeelzalen in Vlaardingen.

Registratienummers van de locaties treft u aan bij de adresgegevens van de locaties.