Erasmus

Huijgenstraat 64
3131 WN Vlaardingen

Telefoon 06 27250509

Openingstijden

ochtend 8.45 – 12.00 uur             middag 12.45 – 15.30 uur

Peuterspeelzaal Erasmus is gehuisvest in de Vlaardingse Dagschool Erasmus locatie Huijgensstraat

Registratienummer Landelijk Register : 103369478

GGD Inspectierapport