Jan Ligthart

Seringenstraat 5
3135 RV Vlaardingen

Telefoon 06 15449981

Openingstijden
ochtend 8.45 – 12.15 uur             middag 13.15 – 15.45 uur

De peuterspeelzaal Jan Ligthart is gehuisvest in Jenaplan school. Kinderen die als ze 4 jaar worden en naar de scholen Jan Ligthart en Jenaplan willen gaan kunnen gebruik maken van deze peuterspeelzaal.

Registratie Landelijk Register: 242501175

GGD inspectierapport