Peuterspeelzaal Vlaardingen

De gemeente Vlaardingen heeft vanaf 1 januari 2016 het peuterspeelwerk geharmoniseerd met de kinderopvang. De gemeente wil zowel bij de peuterspeelzalen als de kinderopvang voor- en vroegschoolse opvang voor alle kinderen van 2-4 jaar bieden, zodat kinderen goed voorbereid kunnen starten op de basisschool.

Meer weten over Wijzer peuterspeelzalen?
Ontdek ons peuterspeelzaal aanbod in Vlaardingen

Aanvragen kinderopvangtoeslag
De harmonisatie van peuterspeelzalen betekent dat alle ouders die beiden werken kinderopvangtoeslag kunnen én moeten aanvragen voor de peuterspeelzaal.

Ouders die met een inkomensverklaring van de belastingdienst kunnen aantonen dat zij niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, betalen in 2017 een ouderbijdrage. Klik hier voor Ouderbijdragetabel 2017 peuterspeelzalen Vlaardingen.

Ouders met een netto inkomen lager dan 110% van de bijstandsnorm komen in aanmerking voor volledige vergoeding van de ouderbijdrage via de gemeente Vlaardingen. Meer informatie vindt u op de website van Stroomopwaarts.