Vacatures

Kunnen wij jou als collega welkom heten bij

Wijzer in Opvang & Onderwijs ?

Bij Wijzer in Opvang & Onderwijs zijn kinderen in goede handen. We zorgen voor ze, we dragen bij aan hun ontwikkeling en we maken plezier met ze. In onze veilige en stimulerende omgeving ondersteunen we het kind op te groeien tot een tolerante, zelfbewuste persoonlijkheid. We ontwikkelen onze locaties tot Integrale Kindcentra waarin ieder kind kan spelen, ontwikkelen, leren en ontspannen. Bij een integraal kindcentrum is er verbinding tussen de verschillende voorzieningen: kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, startgroep, basisschool en voor-, tussen en naschoolse opvang. De doorgaande leer- en ontwikkelingslijn

van kinderen van 0 tot 13 jaar staat centraal.

Wijzer in Opvang & Onderwijs heeft de volgende vacature(s) beschikbaar. Klik op de functie voor meer informatie over de vacature.

Open sollicitaties voor een functie bij Wijzer in Opvang & Onderwijs zijn welkom op het e-mailadres: pz@wijzer.nu .