Aanmeldformulier tussenschoolse opvang – Obs Klimop

Met dit formulier kunt u zich aanmelden voor een abonnement op de tussenschoolse opvang van obs Klimop. Leest u, voordat u het formulier invult, de voorwaarden door.

Voorwaarden:

  • Het abonnement is geldig voor het lopend schooljaar en wordt stilzwijgend verlengd voor het volgend schooljaar.
  • Het abonnement is tussentijds opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.
  • Indien uw kind een dag geen gebruik heeft gemaakt van de tussenschoolse opvang, dan kan deze dag (binnen het lopend schooljaar) geruild worden met een dag waarop u geen abonnement heeft.
  • Bij een abonnement bedraagt de tussenschoolse opvang €3,10 per keer, tegen €3,60 zonder abonnement.
  • De kosten worden gedurende 10 maanden vooraf automatisch afgeschreven van uw rekening. (Uitgezonderd de maanden juli en augustus.)

Aanmelden

Naam ouder/verzorger:

Geslacht
ManVrouw

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Je e-mail:

Naam kind:

Geslacht
JongenMeisje

Geboortedatum:

Opmerking:

IBAN*:

Naam rekeninghouder:

Gewenste ingangsdatum:

Vaste dagen per week:
MaandagDinsdagDonderdagVrijdag

Wilt u naast het abonnement gebruik maken van incidentele opvang?

Typ deze code over:
captcha

Voor vragen/inlichtingen kunt u, bij voorkeur, mailen naar plaatsing@wijzer.nu o.v.v. KidsVizier KLIMOP.