Bestuur

College van Bestuur

Wijzer in Opvang & Onderwijs wordt geleid door een College van Bestuur. Dit bestuur is eindverantwoordelijk voor alles wat zich binnen de organisaties afspeelt. Juliet van der Lugt is voorzitter van het (eenhoofdige) College van Bestuur van Wijzer in Opvang & Onderwijs. Tevens is zij bestuurder van de Stichting ter bevordering van het Bijzonder Neutraal Onderwijs in Vlaardingen (de Jenaplanschool), Mamacafé en Wijzer Facilitair.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht toetst, op afstand, het beleid van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht, bestaande uit de volgende personen:

  • Arina Kruithof , voorzitter
  • Karen Hauber, vice voorzitter
  • Remco Bouter, lid
  • Jacob Boskma, lid
  • Frans Kevenaar, lid

Bestuurskantoor

De medewerkers van het bestuurskantoor ondersteunen  de locaties en het College van Bestuur. Er zijn verschillende afdelingen, te weten:

  • Financiën & bedrijfsvoering
  • Planning & Plaatsing
  • Personeel & Organisatie
  • Kwaliteit & Beleid
  • Huisvesting & ICT

Het bestuurskantoor is bereikbaar van maandag tot en vrijdag van 9.00-16.30 uur.