Bestuur

Op 1 februari 2015 is het College van Bestuur en de Raad van Toezicht benoemd voor Wijzer in Opvang & Onderwijs.

Het College van Bestuur bestaat uit:

  • Alex Brobbel, voorzitter

alex
Alex Brobbel

Het toezicht binnen Wijzer in Opvang & Onderwijs wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht die bestaat uit de volgende personen:

  • Arina Kruithof , voorzitter
  • Karen Hauber, vice voorzitter
  • Remco Bouter, lid
  • Annettie van Hemert, lid
  • Frans Kevenaar, lid