Ambities 2016 – 2019

Tijdens onze nieuwjaarsreceptie op 12 januari 2016 presenteerden wij ons eerste strategische beleidsplan als Wijzer in Opvang & Onderwijs. Wij zijn trots op de plannen die er liggen. Vol ambitie en frisse energie gaan we de komende jaren tegemoet.

De wereld rond opvang en onderwijs is sterk in beweging. Om hierbij aan te sluiten, ben je als organisatie zelf ook voortdurend in beweging. Wij weten dat onze visie en het beleid op de toekomst breed wordt gedragen; iedereen binnen Wijzer is gemotiveerd om zichzelf te blijven ontwikkelen en is enthousiast om hierin zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Wij weten dit omdat dat wij een afvaardiging van onze stakeholders intensief hebben betrokken bij de totstandkoming van het beleid. Ouders, partners en professionals uit opvang en onderwijs gingen met ons in gesprek over wat zij belangrijk vinden als het gaat om de ontwikkeling van kinderen. Ook spraken we over welke rol zij daarin voor zichzelf zien weggelegd. Samen leverden zij zo waardevolle bijdragen aan de speerpunten voor de komende vier jaar, waarvoor wij iedereen hartelijk bedanken.

Ons strategisch beleid 2016-2019 richt zich op de essentie: vier heldere hoofdlijnen te weten partnerschap met ouders, sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen, eigentijds onderwijs en talentontwikkeling en veilige omgeving. Aan de hand hiervan zetten de professionals van Wijzer in Opvang & Onderwijs zich ook de komende jaren weer volledig in voor de beste ontwikkelingskansen voor kinderen, samen met ouders, partners en de kinderen zelf. In die samenwerking ligt de kracht van onze organisatie, de titel van het strategisch beleid 2016-2019 is dan ook ‘Samen verder’.

We bundelden de uitgangspunten van ons strategisch beleid 2016-2019 in een handzaam boekje. Nieuwsgierig naar onze ambities? Lees hier de digitale versie van ’Samen verder’.

Alex Brobbel

Directeur-bestuurder