Medezeggenschap

Doelstelling

Onze organisatie heeft verschillen medezeggenschapsorganen. In de toekomst worden de mogelijkheden voor een gezamenlijke IKCraad nader onderzocht.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten van verschillende scholen van Wijzer in Onderwijs. Zij zijn gesprekspartners voor het bestuur, bespreken ‘bovenschoolse ontwikkelingen’ van Wijzer en zijn betrokken bij de totstandkoming van beleid. De leden van deze raad geven al dan niet instemming en advies aan de beleidskeuzes van het bestuur.

De Centrale oudercommissie van de opvang bestaat uit een afvaardiging van de locale oudercommissies. De lokale oudercommissie (LOC) heeft als belangrijkste doelstelling de belangenbehartiging van alle kinderen. Daarnaast adviseren zij over beleid met betrekking tot kwaliteit en pedagogiek, spel en ontwikkeling, veiligheid en gezondheid, voeding, openingstijden en locaties, wijzigingen van de prijs

De oudercommissies komen minimaal vier keer per jaar bij elkaar om te praten over bovengenoemde onderwerpen. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt. De agenda en de notulen hangen ter inzage op het prikbord van elke locatie.  Iedere lokale oudercommissie kan een vertegenwoordiger afvaardigen naar de Centrale Oudercommissie. De Centrale Oudercommissie vergadert 4 keer per jaar over de overstijgende onderwerpen met het College van Bestuur.

De medezeggenschap voor personeel is verenigd in de Ondernemingsraad, met een vertegenwoordiging van het opvangpersoneel.

Gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (ouders en personeel scholen):

Mark van Lier, voorzitter (ouder IKC Jan Ligthart)
Pablo van der Valk, vice voorzitter (leerkracht Ericaschool)
Susanne Boeckx, secretaris (ouder IKC Startpunt)
Eli van Toledo  (ouder Jenaplanschool)
Bianca Schoof (intern begeleider IKC de Wereldwijzer)
Kelly Jansen (leerkracht IKC Jan Ligthart)
Isabella Polimeno (onderwijsassitent IKC Panta rhei)
Mirjam van Aalst (leerkracht IKC de Westhoek)

GMR is bereikbaar via gmr@wijzer.nu

Centrale oudercommissie (COC, ouders Opvang)

Carla Keijzer (ouder IKC Jan Ligthart)
Harmen Mooibroek (ouder IKC Startpunt)

Ondernemingsraad (OR, personeel opvang)

Danielle Hofman (IKC Startpunt en IKC Panta rhei)
Carolien Burgerhout (bestuurskantoor, Planning en Plaatsing)
Manoeska Vink (IKC Jan Ligthart)

Jaarverslagen:

Jaarverslag GMR 2019
Jaarverslag COC 2019
Jaarverslag GMR 2018
Jaarverslag GMR 2017
Jaarverslag GMR 2016
Jaarverslag GMR 2015
Jaarverslag GMR 2014

Reglementen

GMR Statuut
GMR Reglement
COC Reglement

Verslagen

GMR verslag 1 oktober 2019
GMR verslag 15 januari 2019
GMR verslag 20 november 2018
GMR verslag 2 oktober 2018
GMR verslag 26 juni 2018
GMR verslag 17 april 2018
GMR verslag 6 februari 2018