Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevens verwerking (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Immers het recht op privacy is een fundamenteel mensenrecht.

Binnen Wijzer in Opvang & Onderwijs gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze kinderen, ouders en medewerkers. Dit is vastgelegd in het privacyreglement en op welke wijze wij dit doen kunt u nalezen in het IBP beleid (informatie beveiliging en privacy).

Op dit moment wordt nog gezocht naar een ‘functionaris gegevensbescherming’, totdat deze functie is ingevuld, kunt u al uw vragen en opmerkingen over privacy en datalekken mailen naar n.capel@wijzer.nu