Bestuursverslag 2016 Wijzer in Opvang en Onderwijs & Stichting BNOV

Onze organisatie heeft tot doel om opvang en onderwijs samen te brengen in het belang van de kinderen.
Wij geloven dat een ononderbroken pedagogische en didactische lijn ten goede komt aan de ontwikkeling van kinderen. Wij geven dat vorm in onze vijf integrale kindcentra.

Als organisatie hebben we buiten de integrale kindcentra ook andere scholen en opvanglocaties.
Met name ons speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs nemen hier een bijzondere plek in voor een grote groep kwetsbare kinderen.

‘Samen verder’.

Onder deze titel heeft Wijzer in Opvang en Onderwijs zijn strategisch beleid tot en met 2019 uitgestippeld.

Hieronder kunt het bestuursverslag van 2016 inzien.
Bestuursverslag 2016 WION-WIOP-BNOV