IKC Klimop

Dansante vorming Klimop biedt de kinderen naast de gewone lessen dansante vorming. Dit is beweging in combinatie met zang en muziek. De school doet dit omdat de ervaring leert dat …

IKC het Breinpaleis

Wij nemen talenten serieus Het Breinpaleis staat voor leren binnen een koninklijke entourage. Natuurlijk biedt de school goed, modern onderwijs, met alles wat daarbij hoort. De leerkrachten streven naar de …

IKC De Westhoek

Samen werken, samen wijzer Op IKC De Westhoek is iedere leerling een excellente leerling. Uitgaan van de eigenheid en mogelijkheden van ieder individu. De leerlingen en leerkrachten zo uitdagen en …

IKC Startpunt

Optimale leerprestaties voor ieder kind in een goede sfeer IKC Startpunt staat voor vertrouwd, degelijk en modern onderwijs in een veilig en geborgen klimaat, binnen een heterogene samenleving met als …

Medezeggenschap

Doelstelling Onze organisatie heeft verschillen medezeggenschapsorganen. In de toekomst worden de mogelijkheden voor een gezamenlijke IKCraad nader onderzocht. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten van …

Scholen

Wijzer in Onderwijs is de overkoepelende organisatie voor openbaar (speciaal) basisonderwijs en openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs in Maassluis en Vlaardingen. Wijzer omvat 14 locaties: 9 Kindcentra met opvang en onderwijs …