Harmonisatie peuterspeelzalen Maassluis 2018

Op dinsdagavond 31 oktober jl. heeft de gemeenteraad van Maassluis ingestemd met het beleidsvoorstel ‘Harmonisatie peuterspeelzalen Maassluis’.
U kunt hieronder de ondertekende initiatiefbrief van de gemeente lezen.

Initiatiefbrief wethouder Maassluis – harmonisatie peuterspeelzalen 2018