Sluiting locaties vanwege coronavirus (update 16-03-2020)

Brieven ouders:

2020-03-16 Brief Ouders eerste sluitingsdag

2020-03-15 Brief Ouders Sluiten Wijzerlocaties

Op deze pagina vindt u vragen en antwoorden over het coronavirus en hoe wij hiermee omgaan op onze kindcentra. Bij Wijzer in Opvang & Onderwijs volgen wij de  adviezen en richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD. 

Vanmiddag heeft de regering besloten en aangekondigd dat vanaf morgen de scholen en opvanglocaties vooralsnog gesloten zijn tot 6 april 2020.

Allereerst willen we zeggen dat we trots zijn. Trots op ons als Wijzer, dat wij een ondersteunende rol kunnen bieden en een bijdrage leveren, zodat ook ouders/verzorgers uit de zorgverlening gewoon aan het werk kunnen. Wij werken met deze ouders en verzorgers op plekken waar het juist hard nodig is. We begrijpen heel goed dat er zorg leeft en er van meerdere kanten adviezen komen, daarom is het belangrijk dat we goed en helder met elkaar blijven communiceren.

Bent u een ouder met een cruciaal beroep?
Bent u  beide werkzaam of bent een eenoudergezin en werkzaam in een cruciaal beroep, dan heeft u recht op het opvangen van uw kinderen.  Onze insteek is: we bieden geen opvang, maar we vangen kinderen op. Het kan dus anders gaan dan u normaal van ons gewend bent.

De lijst van cruciale beroepsgroepen die de overheid opstelt wordt steeds langer. Dit legt een grote druk op onze locaties en medewerkers, want dit betekent dat steeds meer ouders gebruik kunnen maken van de noodopvang. Daarom hebben wij een dringende oproep aan gezinnen waarbij slechts één ouder bijvoorbeeld in de zorg of bij de politie werkt: probeer echt eerst om zélf opvang te regelen, vooral in deze eerste week. Dan krijgen we de situatie weer stabiel en kunnen we ook meer aan. Mocht dit echt niet lukken, maak dan pas gebruik van de noodopvang.  Zo kunnen we er met elkaar voor zorgen dat we alle kinderen van mensen die de maatschappij hard nodig heeft, kunnen opvangen.

Vandaag hebben wij 150 ouders proberen te bellen om zicht te krijgen op het aantal kinderen dat komt. Dan weten wij ook hoeveel medewerkers wij moeten inplannen. Kinderen worden in principe opgevangen op de locatie waar zij op school zitten. In verband met de problemen met leveranciers wordt aan ouders gevraagd zelf eten(brood en fruit) en drinken mee te geven, net als luiers en flesvoeding.

Wanneer wij u niet hebben kunnen bereiken, dan kunt u morgen contact opnemen met de (school)locatie van uw kind. Daar kunt u elke week op donderdag en vrijdag aangeven wat u de week erna nodig hebt.

Welke maatregelen neemt het kindcentrum? 
Wij hanteren onze bestaande protocollen en waar nodig is de dagelijkse hygiëne aangescherpt.  Op al onze kindcentra zijn duidelijke informatieve posters te vinden om de maatregelen te nemen ter voorkoming van de virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Ze zijn simpel, maar heel effectief, en zichtbaar gemaakt in pictogrammen: 

  • Was de handen vaak met water en zeep. Minimaal 30 seconden.
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
  • Neem afstand van iemand die niest.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze meteen weg.
  • Wij geven elkaar voorlopig geen hand. 

We leggen de kinderen uit hoe zij hun handen moeten wassen en hoe zij moeten hoesten of niesen. Bij het binnenkomen en naar huis gaan zullen we de kinderen groeten zonder hen een hand te geven om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te maken. 

Wat doen de kindcentra als een kind ziek wordt? 
Mochten wij bij een kind neusverkoudheid, hoesten of koorts constateren, dan volgen wij dit protocol: 

  1. De directeur, leerkracht of pedagogische medewerker neemt altijd contact op met de ouders van het kind. Kinderen die op school of opvang genoemde klachten krijgen, moeten naar huis! 
  2. Het kind zal niet op school/opvang aanwezig zijn, totdat het is uitgeziekt (in overleg ook de broertjes en zusjes niet).

Wat doen de kindcentra als een medewerker ziek is?
We hebben vanuit de overheid het verzoek gekregen om zo veel als mogelijk opvang en onderwijs open te houden. Bij medewerkers die gezondheidsklachten hebben, wordt met de leidinggevende overlegd of het nog verantwoord is om te werken. Zoals gebruikelijk proberen we eventueel een vervanger te vinden. 

Wat verwachten wij van u?
1. U brengt alleen uw kind naar de locatie als u (en uw partner) in een van de cruciale beroepen werkt.
2. We verwachten dat er geen zieke kinderen naar school/opvang worden gestuurd.
3. Raadpleeg ‘wanneer contact opnemen met huisarts/GGDbij kinderen en volwassenen met genoemde klachten.
4. Als het coronavirus wordt geconstateerd of vermoed, meld het direct aan de directeur. De GGD geeft dan richtlijnen hoe als kindcentra te handelen.
5. We verwachten dat degene die uw kind komt halen en brengen vrij is van griep(verschijnselen) en niet (meer) besmettelijk is voor anderen, dit geldt uiteraard ook voor de hulpouders. 

Op dit moment kunnen we nog niet op alle vragen, die u ongetwijfeld zult hebben, een antwoord geven. De komende dagen worden er verdere plannen uitgewerkt. Er wordt o.a. onderzoek gedaan naar leermogelijkheden op afstand om aangesloten te worden bij het onderwijs.

Staat uw vraag er niet bij?
Gaat uw vraag over het coronavirus in het algemeen, kijk dan op de website van het RIVM of bel naar het informatienummer van de Rijksoverheid: 0800-1351.
Gaat uw vraag over hoe Wijzer in Opvang & Onderwijs handelt met betrekking tot het coronavirus, dan kunt u altijd contact opnemen met de directeur van uw kindcentrum. 

Meer informatie over het coronavirus
Website van het RIVM:

Website van de Rijksoverheid: 

We zullen u de komende periode blijvend informeren.

Juliet van der Lugt

Voorzitter College van Bestuur

Deze pagina laatst bijgewerkt op 16 maart 2020.