Nieuwsbrief ouders: verlenging sluitingsperiode

In dit bericht voor ouders:

 • Thuisonderwijs op afstand
 • Noodopvang
 • Vragen en antwoorden over de betaling van de opvang (English version)

Aan alle ouder(s) en verzorger(s)

We begrijpen dat het voor u als ouders een hele klus is om thuis te werken, zonder dat de kinderen naar de opvang en naar school kunnen. Wellicht heeft (één van) u een cruciaal beroep en brengt u uw kinderen naar de noodopvang. Gister hebben we gehoord dat dit allemaal minstens tot 28 april gaat duren.

We willen u bedanken voor uw flexibiliteit. We hebben met elkaar een flinke uitdaging. Door goede samenwerking kunnen we deze met elkaar aan. Laten we begripvol en zuinig op elkaar zijn.

Thuisonderwijs op afstand

We hebben grote verschillen tussen de locaties in Vlaardingen en Maassluis. Dit is namelijk afhankelijk van de thuissituatie waar op ingespeeld moet worden. Waar mogelijk wordt vanaf nu soms ook wat nieuwe stof aangeboden. Daarbij hebben wij de volgende uitgangspunten:

 • De basisvoorwaarden van thuisonderwijs moeten in orde zijn.
 • Het welzijn van kinderen en hun ouders(!) gaat vóór het aanbieden van nieuwe doelen. Druk leggen op kinderen willen we ten allen tijden voorkomen. Straalt u dat ook uit naar uw kind? Maakt u zich geen zorgen over eventuele achterstanden.
 • Als het kinderen niet lukt om de nieuwe stof tot zich nemen, maakt u zich dan geen zorgen: na deze periode gaan we werken met een herstelprogramma. Daar denken wij nu al over na.
 • Bij nieuwe stof komt ook meer coaching in kleinere (virtuele) groepjes om dit goed te begeleiden en te kijken of uw kind dat aankan.
 • Besef dat door deze omstandigheden kinderen weer allerlei andere vaardigheden leren door deze periode, laten we hen daar goed bij begeleiden.

Verschillende locaties kunnen daar dus verschillende keuzes in maken. Dat wordt voortdurend door de directies en uiteraard de leerkrachten van uw kind besproken en afgewogen.

Tenslotte wil ik aandacht vragen voor de bereikbaarheid van onze medewerkers: het sluipt er in dat dit grenzeloos is geworden, tot in de avonduren aan toe, op alle dagen van de week. We willen zuinig zijn op de medewerkers met hart voor uw kind, voor de locatie en voor Wijzer. Wilt u respecteren dat ook hun werkdagen langzaam teruggebracht worden tot redelijke tijden?

Noodopvang

Heeft u noodopvang nodig, dan kunt u daarvoor aanmelden bij de locatie die al bij u bekend is. Bent u nog niet bekend met Wijzer maar wilt u daar wel gebruik van maken, dan kunt u aanmelden bij plaatsing@wijzer.nu

Heeft u weekendopvang nodig, dan staat hieronder wat u kunt doen:
In Vlaardingen: Neemt u contact op met de organisatie Minters. Dat kan door een mail te sturen naar info@wijkteamsvlaardingen.nl of te bellen naar 010-4731033. Dit nummer is elke werkdag bereikbaar tussen 09:00 en 16:00 uur.
In Maassluis: Neemt u contact op met het wijkteam VraagRaak via vraagraak@maassluis.nl of bel 010-5931500. Dit nummer is elke werkdag bereikbaar tussen 09:00 en 16:00 uur.

Het is nog onduidelijk hoe de meivakantie zal verlopen. Er zal in elk geval in die periode geen Thuisonderwijs op Afstand zijn, omdat we onze leerkrachten ook een adempauze willen geven. Hoe dat straks verder gaat, daar informeren we u over als dat dichterbij komt.

Vragen en antwoorden over de betaling van de opvang

We stellen het erg op prijs dat veel ouders de factuur van de opvang gewoon betaald hebben. Hierdoor hebben we de gelegenheid de salarissen van de medewerkers door te betalen en de plekken voor u gereserveerd te houden, wanneer uw kind straks terugkeert.

De overheid heeft een regeling toegezegd betreffende het terugbetalen van deze kosten. Dat gaan wij tegen die tijd voor u regelen, daar wordt u later over geïnformeerd.

We willen u graag over een aantal vragen en antwoorden betreffende het terugbetalen informeren. In deze vragenlijst vindt u de meeste antwoorden op vragen zoals:

 1. Voor wie is de compensatie bedoeld en hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van de ouders compenseren?
 2. Wanneer krijgen ouders de kosten van de kinderopvang terug?
 3. Waarom moet ik eerst betalen en krijg het daarna pas terug ?
 4. De periode die nu wordt genoemd spreekt van 16 maart tot en met 6 april, hoe gaat het daarna?

Er is ook een English version beschikbaar.

Vragen over:

 • Het vasthouden van kinderopvang gedurende 3 maanden als u uw baan kwijt bent? klik hier
 • Bent u meer of minder gaan werken/moet u iets doorgeven aan de Belastingdienst? klik hier
 • Wilt u weten wanneer uw kind naar de noodopvang mag? klik hier
 • Valt uw werk onder de ‘cruciale beroepen’? klik hier
 • Wilt u weten hoe wij kwaliteit van de noodopvang monitoren? klik hier
 • Wilt u weten hoe u thuis uw kind kunt begeleiden bij vragen over corona? klik hier

Over de onderstaande vragen wordt u later geïnformeerd:

 • Gelden de maatregelen van de overheid, naast het kinderdagverblijf en de BSO, ook voor de gesubsidieerde peuteropvang? ->Daarover worden nu de gesprekken gevoerd met de gemeente.
 • Gaat de officiële vakantie-opvang in de meivakantie weer open? ->Daar is nog niets over bekend. Wanneer de vakantie-opvang niet opengaat zal de noodopvang wel open blijven.

Wij blijven graag in contact met u en wensen u in deze spannende tijden veel sterkte en een goede gezondheid.

met dankbare groet,

Juliet van der Lugt
bestuurder Wijzer in Opvang en Onderwijs