Onderwijs

Alle kinderen zijn welkom bij onze openbare opvang & onderwijs.
We bieden verschillende vormen van opvang en een breed aanbod aan onderwijsconcepten. Elke Wijzerlocatie heeft een eigen profiel met bijbehorende kenmerken. Hoe verschillend de profielen ook zijn: ieder kind voelt zich thuis bij ons, leert bij ons en groeit bij ons.

Door de verbinding van opvang en onderwijs ontstaat meerwaarde. We delen voortdurend met en leren voortdurend van elkaar. Het zorgt voor professionalisering, en ook voor opvang en onderwijs dat gewoon beter is. En het allerbelangrijkste: we zullen het verschil maken voor het kind.

Wijzer omvat 14 locaties:

  • 9 Kindcentra met opvang en onderwijs onder 1 dak
  • 2 reguliere basisscholen (OBS de Singel en de Jenaplanschool)
  • 1 school voor Speciaal Basisonderwijs (Kameleon)
  • 1 school voor Speciaal en Voortgezet Speciaal onderwijs (Ericaschool)
  • 1 school voor Nieuwkomers (de Globe)
  • en daarnaast nog 1 Kindcentrum, een kinderdagverblijf binnen zorgcomplex de Vloot