Beleid 2015 – 2019

Voor het nieuwe strategisch beleidsplan 2015 – 2019 heeft Wijzer in Opvang & Onderwijs eerst het oude beleidsplan geëvalueerd. Evaluatie Beleidsplan2012-2015 Stichting Wijzer.

Er zijn bijeenkomsten met medewerkers, directie, locatiemanagers, stafleden, inspraakorganen, ouders en externe partners georganiseerd om het nieuwe beleidsplan gezamenlijk vorm te geven. In september 2015 is het plan door de inspraakorganen en Raad van Toezicht goedgekeurd.

In januari 2016 verschijnt een korte samenvatting van de ambities 2016 – 2019. Lees meer.