GMR

Doelstelling

De Gemeenschappelijke MedezeggenschapRaad (GMR) bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten van verschillende scholen van Wijzer in Onderwijs. Zij zijn de directe gesprekspartners voor het bestuur, bespreken ‘bovenschoolse ontwikkelingen’ van Wijzer en zijn betrokken bij de totstandkoming van beleid. De leden van deze raad geven al dan niet instemming en advies aan de beleidskeuzes van het bestuur.

Leden GMR

Dit is de samenstelling van de GMR van Wijzer in Onderwijs in Vlaardingen en Maassluis.

Angela Westerholt (voorzitter)

 • Gehuwd met Sven
 • wonende te Maassluis.
 • Werkzaam bij de gemeente Maassluis
 • 1 dochter Lotte 4b op Kind Centrum: De Westhoek.

Pablo van der Valk (vice-voorzitter)

 • Gehuwd met Ingrid met drie kinderen
 • Wonende te Maasland
 • Werkzaam op de Ericaschool als leerkracht bij Wijzer in Onderwijs.

Dick Feikens (ambtelijk secretaris)

 • Gehuwd met Tonie en wonende te Vlaardingen
 • Huisman
 • 1 dochter 24 +

Remco Bouter

 • Samenwonend met Chantal in Vlaardingen
 • Werkzaam als manager bedrijfsvoering bij SOR en program director Certified Public Controlling Erasmus Universiteit
 • 1 dochter op de Jan Lighthartschool

Nettie Meijer

 • Gehuwd met Wim en wonende te Vlaardingen.
 • Ik werk in intern begeleider op OBS Kameleon in Vlaardingen.

Ineke Molier

 • Wonend met Jan in Schiedam
 • Werkzaam op o.b.s. de Wereldwijzer als groepsleerkracht
 • Volg dit schooljaar de cursus: kunst- en cultuur coördinator.

Hans Riemens

 • Gehuwd met Connie en wonende te Vlaardingen
 • Met pensioen. Werkzaam geweest bij Weer Samen Naar School in Rotterdam
 • Pleegkind Matthias zit op de Jenaplanschool in de Babberspolder (wijk Ambacht)
 • Lid van de MR van de Jenaplanschool.

Bianca Schoof

 • Wonende te Schiedam
 • Getrouwd, drie kinderen van 7, 13 en 16 jaar
 • Werkzaam op de Prinses Christinaschool als Intern Begeleider.

Pieter Ton Sprangers

 • Woont samen in Maassluis
 • Zoon Teun zit in groep 3B en zoon Geert in groep 1B op De Westhoek.

Eli van Toledo

 • Gehuwd met Eva en wonende in Vlaardingen
 • Werkzaam als accountmanager bij de gemeente Vlaardingen
 • 3 kinderen op de Jenaplanschool.

Maaike Stolwijk van Os

 • Getrouwd met Robbert Stolwijk
 • Werkzaam als back office coördinator NH Atlantic Den Haag (hotel)
 • 3 kinderen op De Klimop (PSZ per 8/4/2018, groep 1 en groep 2).