Beleidsplan 2012 – 2015

Stichting Wijzer heeft het plan in samenwerking met ouders, leerkrachten en directieleden van de scholen, stafleden, de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad, externe partners en leden van de Raad van Toezicht geformuleerd.

In twee zeer inspirerende en boeiende bijeenkomsten hebben alle aanwezigen een belangrijke bijdrage geleverd aan dit beleidsplan. De belangrijkste externe partners hebben ook een aandeel in de uitvoering van dit plan. Dit zijn: Stichting Kinderopvang Maassluis, Stichting Kinderopvang Vlaardingen, de Hogeschool Rotterdam – PABO en Het College VOS (openbaar voortgezet onderwijs).

Onze openbare identiteit, ons innovatief vermogen, onze gastvrijheid maar vooral onze kwaliteit met alle aspecten zijn in de komende periode leidend voor onze Stichting. Deze beleidspunten met hun doelstellingen ondersteunen elkaar en vormen samen de basis van goed onderwijs aan onze leerlingen.

De maatschappelijke ontwikkelingen vragen de komende jaren om bewust beleid, vooral op het gebied van personeel en financiën. Ervaren personeel staat garant voor onze kwaliteit. Een deel van deze ervaren leerkrachten zal ons in de toekomst verlaten, zodat jonge en ambitieuze leerkrachten deze werkplekken binnen Stichting Wijzer kunnen vervullen.

Onze Stichting is financieel gezond. Het tot nu toe gevoerde financiële beleid zal ook in de komende periode voortgezet worden. Dit beleid biedt Stichting Wijzer voldoende financiële ruimte om onze grote ambities waar te kunnen maken.

Deze brochure beschrijft onze gezamenlijke doelstellingen, dat wat ons bindt en verder brengt.

Niet voor niets ‘ons’, want ‘alleen loop je harder, maar samen kom je verder’.

Alex Brobbel

Voorzitter College van Bestuur

 

Download hier het PDF bestand met de volledige tekst van het Beleidsplan 2012 -2015 van Stichting Wijzer.

 

Integriteitscode

De medewerkers van Wijzer doen hun werk in intensieve wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat onze klanten en onze belanghouders vertrouwen kunnen hebben in Wijzer als organisatie en in de mensen die met elkaar het gezicht van Wijzer bepalen. Dat is de reden om een aantal zaken vast te leggen in een integriteitscode.

Deze integriteitscode geldt voor iedereen die optreedt namens of ten behoeve van Wijzer. Dus niet alleen voor medewerkers, directieleden, leden van het College van Bestuur en Raad van Toezicht, maar ook voor een bredere kring: bedrijven en instanties die werken in opdracht van Wijzer.

Download hier de Integriteitscode Stichting Wijzer