Scholen

Wijzer in Onderwijs is de overkoepelende organisatie voor openbaar (speciaal) basisonderwijs en openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs in Maassluis en Vlaardingen.

Wijzer omvat 14 locaties:

  • 9 Kindcentra met opvang en onderwijs onder 1 dak
  • 2 reguliere basisscholen (OBS de Singel en de Jenaplanschool)
  • 1 school voor Speciaal Basisonderwijs (Kameleon)
  • 1 school voor Speciaal en Voortgezet Speciaal onderwijs (Ericaschool)
  • 1 school voor Nieuwkomers (de Globe)
  • en daarnaast nog 1 Kindcentrum, een kinderdagverblijf binnen zorgcomplex de Vloot