Ericaschool

Trots op jezelf en de Ericaschool

De Ericaschool is een regionale school voor Speciaal ericaschoolOnderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) aan zeer moeilijk lerende kinderen. De leerkrachten op school begeleiden de kinderen stapsgewijs door de hele schoolcarrière en desnoods ook erna.

Elke leerling heeft talenten, die moet je eruit halen! De leerkrachten activeren en stimuleren de leerling. Ze zorgen ervoor dat het kind plezier heeft in school en zijn best doet op terreinen waarop hij of zij kan presteren. De kinderen volgen de lessen op hun eigen niveau of in kleine op de leerlingen afgestemde niveaugroepen. De Ericaschool biedt dus op maat gesneden onderwijs. Bij de Ericaschool vindt de leerling een gestructureerde omgeving met een pedagogisch klimaat waarin alle kinderen tijd en ruimte krijgen om te denken, te praten, gevoelens te uiten, fouten te maken en te luisteren. Alleen zo kan een kind zich optimaal ontwikkelen.

De Ericaschool is een school. Er wordt dus geleerd. De leerkrachten vinden zelfredzaamheid ontzettend belangrijk en besteden hier dan ook veel aandacht aan. De school vindt dat ieder kind trots op zichzelf moet kunnen zijn en dat er voor iedereen een plek is in de maatschappij.

Bent u geïnteresseerd in een kennismaking met deze school? Bezoek onze website of bel direct voor een afspraak via telefoonnummer 010-434 71 86.

Ericaschool
Delftseveerweg 28/30
Vlaardingen (Centrum)

T 010 – 434 71 86

W www.ericaschoolvlaardingen.nl