IKC De Wereldwijzer

Leren is topsport!

Bij De Wereldwijzer staan hoge prestaties van de kinderen op de eerste plaats.Wetenschappelijk onderzoek onderbouwt de positieve invloed van bewegen en sport op de prestaties van kinderen. De Wereldwijzer zorgt ervoor dat de kinderen goed in hun vel zitten en voldoende bewegen. Daardoor kunnen de kinderen zich beter inzetten voor het leren en gaan hun prestaties omhoog.Op allerlei manieren hebben sport en bewegen een rol in het onderwijs, in het continu rooster en de Brede Schoolactiviteiten.

De kinderen krijgen in de groepen les op drie niveaus (opbrengstgericht werken). Hierdoor biedt De Wereldwijzer zoveel mogelijk onderwijs op maat. Uiteraard werkt de school met kwalitatief hoogwaardige leerkrachten, die betrokken zijn bij de kinderen. Bovendien worden alle resultaten van de kinderen intensief gevolgd. De resultaten bepalen hoe de leerkrachten aan het werk gaan met de kinderen om ze op een hoger niveau te krijgen. De schooltijd wordt optimaal voor onderwijs gebruikt. Hierbij zijn de speerpunten: taal, rekenen en begrijpend lezen. De school staat boven het aantal uren lesaanbod dat vanuit het ministerie gevraagd wordt! De Wereldwijzer besteedt veel aandacht aan huiswerk en geeft de groepen 7 en 8 gratis huiswerkbegeleiding. Bovendien heeft de school voor deze groepen een klas Verlengde Schooldag. In deze les wordt extra aandacht besteed aan studievaardigheden en taal. Doel is om de kans op een goede verwijzing naar het voortgezet onderwijs te verhogen.

Bent u geïnteresseerd in een kennismaking met deze sportieve school? Kijkt u dan de website op of bel direct voor een afspraak via telefoonnummer 010-4347904.

 

IKC De Wereldwijzer
Erasmusplein 1 + 2
3132 EL Vlaardingen
T: 010-4347904
E: info.ikcdewereldwijzer@wijzer.nu
W: www.ikcdewereldwijzer.nu