IKC Panta rhei

U en uw kind zijn van harte welkom bij IKC Panta rhei. Onze school is onderdeel van een Integraal Kind Centrum: IKC Startpunt en IKC Panta rhei.

Op beide locaties werken we binnen het IKC samen om onderwijs en peuteropvang te verzorgen voor kinderen van 2 tot 12 jaar. We zijn 5 dagen in de week open van 7.30-18.00 uur.

In het IKC benaderen we kinderen op een positieve manier. We spreken er hoge verwachtingen uit en stimuleren en bemoedigen de kinderen. We leren hen sociale vaardigheden aan; leren hen samen te werken en samen te leven. We helpen de kinderen zich te ontwikkelen tot een zelfstandig en zelfredzaam individu. Hierdoor wordt het vertrouwen in eigen kunnen versterkt.
Kortom: we leggen de basis voor goed burgerschap.

We organiseren een rijke, stimulerende en toekomstgerichte leef- en leeromgeving, waarbij we ons richten op een benadering die aansluit bij de persoonlijke mogelijkheden van elk kind. Het doel is de ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar een meer gepersonaliseerd en gevarieerd karakter te geven.
Het IKC staat voor een open en effectieve communicatie met het totale netwerk rond het IKC waaronder ouders, bestuur en externe instellingen.
Ouders zien wij als educatieve en pedagogische partners van het IKC.

We werken in een omgeving waarin we het IKC verder ontwikkelen door deelname aan ontwikkelteams waarin we onszelf professionaliseren door onder andere scholing, collegiale consultatie en feedback geven aan elkaar.

IKC Panta rhei
Dennendal 145
Maassluis

T 010-591 78 58