Jenaplanschool Vlaardingen

Onderwijs volgens de Jenaplan principes

De Jenaplanschool speelt in op de individuele capaciteiten en talenten van de leerling, zodat het de aandacht en ondersteuning krijgt die het nodig heeft. Hierbij werken we aan een optimale mix tussen de pijlers van het Jenaplan-onderwijs (gesprek, spel, werk en viering) en opbrengstgericht werken. Zo kan het kind zich op de beste manier ontwikkelen. De school stimuleert de leerlingen om zelf ontdekkend te leren en hierbij ook hun eigen plan te trekken. De leerkracht stelt vervolgens wel eisen aan de uitvoering. Het kind leert zo verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leerproces.

Een belangrijke rol is weggelegd voor wereldoriëntatie. Hiermee speelt de school in op de actualiteit en komt de maatschappij binnen in het klaslokaal. Ook rekenen, taal en lezen worden in de wereldoriëntatie verwerkt. Zo wordt het onderwijs veel rijker en leert de leerling met plezier.

De ouders voelen zich zeer betrokken bij de school en daar zijn de leerkrachten blij om. Ouderbetrokkenheid is een essentieel onderdeel van het Jenaplan-onderwijs. Samen met ouders is de school verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen.

Kennis maken met de Jenaplanschool? Bezoek de website of bel direct voor een afspraak via telefoonnummer 010 – 471 29 14.

Jenaplan Vlaardingen
Van Hogendorplaan 1023
Vlaardingen
T 010 – 471 29 14
W www.jenavld.nl