OBS de Singel

OBS De Singel maakt deel uit van OBS Holy: drie openbare scholen in Vlaardingen Holy, te weten de Singel, Klimop en Het Breinpaleis.

De Singel staat in de wijk Holy-Noord (Vlaardingen). De schoolpopulatie vormt een afspiegeling van de wijk. De Singel is een openbare school: leerlingen van alle gezindten en overtuigingen zijn welkom.
Gelijkwaardigheid tussen mensen is een belangrijk uitgangspunt.
In nauwe samenwerking met CBS Het Anker maakt onze school deel uit van het Kindcentrum Kruidenpad. Ons Kindcentrum bestaat uit Peuterspeelzaal Het Klavertje, BSO ’Kruidenpad’,  CBS Het Anker en OBS  De Singel.

Onze Missie

We verdiepen ons in elke leerling en krijgen hiermee zicht op de mogelijkheden van elk kind. Samen met de ouders ontdekken we hoe het kind leert, waar het blij van wordt en hoe het zich ontwikkelt. Vertrouwen is onze basis en ontmoeten is ons startpunt. Dit loopt als een rode draad door de hele schoolloopbaan van het kind. We willen onze leerlingen en ouders leren kennen en stellen ons open op. We stimuleren het ontdekkend en onderzoekend leren. Zo stellen we met elke leerling zijn of haar unieke kracht vast. Zelfvertrouwen en groei is het resultaat.

Onze Visie

Om ons heen zien we een wereld met veel verschillen. Verschillend zijn betekent echter niet, dat we niet gelijkwaardig zijn. Kinderen die ontdekken op welke manier zij het verschil kunnen maken, staan sterker in hun schoenen. In deze dynamische wereld vinden wij geborgenheid, uitdaging en plezier belangrijk. Kennis van elkaars geloof en cultuur is essentieel voor het accepteren van verschillen. Kennisoverdracht en het aanleren van vaardigheden is de kern van ons lesgeven. Hiervoor gebruiken we uitdagende leermiddelen en differentiëren we op niveau. We zorgen voor diversiteit in leervormen. Flexibiliteit in de algemene zin van het woord is voor ons een voorwaarde; we stemmen ons onderwijs af op de klas, de leerling en de omstandigheden. Dit alles doen we vanuit veiligheid en vertrouwen, waarbij groepsvorming onze prioriteit heeft.

 Onze kernwaarden

  • Geborgenheid: klimaat waarin kind, ouder en teamlid zich geborgen voelt. Iedereen heeft respect voor elkaar.
  • Uitdaging: ieder kind heeft zijn eigen karakter en talent. Dat wat hem of haar onderscheidt. Hierbij dagen we alle kinderen uit zich optimaal te ontwikkelen om het maximale uit zichzelf te halen.
  • Plezier: we vinden plezier een voorwaarde om tot leren te komen.

Wilt u eens kennismaken met deze school? Kijkt u dan op de website of bel direct voor een afspraak telefoonnummer 010-474 63 79.

OBS De Singel
Kruidenpad 1-2 (Holy-Noord)
T 010-474 63 79
W www.obsdesingel.com