IKC De Westhoek

Samen werken, samen wijzer

De WesthoekOp IKC De Westhoek is iedere leerling een excellente leerling.

Uitgaan van de eigenheid en mogelijkheden van ieder individu. De leerlingen en leerkrachten zo uitdagen en stimuleren, dat ieders talenten zich optimaal kunnen ontplooien.

Wie zijn wij…
Ons openbaar kindcentrum biedt opvang en onderwijs aan kinderen van 0 tot 12/13 jaar in een veilige vertrouwde omgeving. Er is een doorgaande leerlijn en ook het pedagogisch beleid is goed op elkaar afgestemd. Zowel voor- als na schooltijd worden er uitdagende activiteiten aangeboden.

In- en om de klas volgen we het kind en kijken wat nodig is om zich te kunnen ontplooien. Niet het eindproduct staat centraal, maar er wordt veel aandacht geschonken aan het leerproces en de ontwikkeling van het kind. Daarom maken we gebruik van moderne methodes en durven wij hierin ook onze eigen keuzes te maken, kijkend naar de kinderen. We willen graag samen met het kind ontdekken welke talenten het kind in huis heeft, zodat we deze talenten kunnen versterken en uitbouwen. Onderwijs in het Engels is een onderdeel van ons aanbod. De vorderingen van de kinderen worden geregistreerd in een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. Ook worden er toetsen afgenomen om ons beeld van de leerlingen scherper te stellen. Algemene toetsen zijn richtinggevend en niet bepalend. Het deskundig oordeel van de leerkracht en het team is doorslaggevend in beslissingen die genomen worden.

Kinderen moeten leren om zelfstandig keuzes te maken en tevens leren omgaan met eigen verantwoordelijkheid voor het werk. Daarom werken we in de onderbouwklassen met planborden en is er vervolgens in de midden– en bovenbouw een werkstructuur waarin dagtaken een belangrijke rol innemen. Het bevorderen van zelfstandigheid en het aanleren van zelfstandig werken biedt de leerkracht ook kansen om individueel of groepsgewijs kinderen persoonlijke aandacht te bieden. Wij willen als leerkrachten onze kinderen veel mogelijkheden bieden, daarom bouwen wij onze expertise uit om extra begeleiding te kunnen geven aan leerlingen die op enig gebied behoefte hebben aan ondersteuning of juist verdieping of verbreding.

Het team staat open voor vernieuwingen, maar houdt voor ogen dat we in het belang van de kinderen werken. Onderwijskundige ontwikkelingen en de keuzes die we maken worden in het team regelmatig besproken. Ook met ouders. We claimen nadrukkelijk ruimte voor individuele inbreng en kwaliteiten van leerkrachten. Er wordt geleerd van- en met elkaar door ervaringen te delen en eigen opvattingen en werkwijzen ter discussie te stellen. We informeren elkaar over bijzonderheden van kinderen, willen onderling in gesprek zijn en luisteren naar kritiek van anderen. Ook voor leerkrachten geldt dat we onze talenten versterken en ontplooien.

Kinderen worden positief benaderd met oog voor ieders eigenheid. Respect is voor ons allen een centraal begrip: respectvol omgaan met elkaar op school, met ouders en met alles wat leeft.

Bent u geïnteresseerd in een kennismaking met dit Integraal Kindcentrum? Bezoek de website of bel direct voor een afspraak via telefoonnummer 010-5914870.

IKC De Westhoek
Dr. Jan Schoutenlaan 36
Maassluis (West)

T 010-591 48 70

W www.dewesthoek.nl