SBO Kameleon

Omdat ieder kind uniek is

OBS De KameleonDe Kameleon is een school voor Speciaal Basisonderwijs.

Bij de school staan de onderwijsbehoeften van het kind centraal. Ieder kind wordt goed geobserveerd en met het zorgteam wordt regelmatig besproken welke aanpak het best bij het kind past, welk tempo voor het kind het beste is en welke leerstof de meeste leeropbrengst oplevert.

Het leren samenwerken en de zelfstandigheid van de leerlingen wordt gestimuleerd. De kinderen hebben een vaste structuur, die als basis fungeert voor rust en veiligheid.

De leerkrachten gaan uit van alles wat al goed gaat bij het kind. Dat wordt door complimenten of een of meerdere stickers nog eens benadrukt, waarna met de leerling gewerkt kan worden aan bijvoorbeeld het leveren van een prestatie of het accepteren van het anders zijn. Er wordt ook veel met de leerlingen gesproken, bijvoorbeeld tijdens kringgesprekken, individuele gesprekken, groepsactiviteiten en samenspel. Er zijn duidelijke regels gesteld op school, die samen met de reden voor de regel worden uitgelegd aan de kinderen.

Een team van professionele krachten staat de school bij met de begeleiding van de leerlingen. Dit zijn klassenassistent koken, vakleerkrachten gymnastiek en muziek, logopedist, intern begeleiders, fysiotherapeut, psycholoog en een schoolmaatschappelijk werker.

Bent u geïnteresseerd in een kennismaking met deze school? Bezoek onze website of bel direct voor een afspraak via telefoonnummer 010-475 17 40.

SBO De Kameleon
Reigerlaan 9
Vlaardingen (Holy-Zuid)

T 010-475 17 40

W www.kameleon-vlaardingen.nl