IKC Erasmus

Locatie Huygensstraat

Bij IKC Vlaardingse Dagschool Erasmus zijn normen en waarden zeer belangrijk. De school vormt een democratische gemeenschap. De leerkrachten zorgen voor kwalitatief hoog onderwijs. Naast onderwijs bieden we een compleet integraal aanbod voor opvang.

Wij zijn een vreedzame school. Kinderen leren actief hoe ze met elkaar om kunnen gaan.

Alle leden (leerlingen, leerkrachten en ouders) hebben een stem, voelen zich gehoord en gezien, gedragen zich positief tegenover elkaar, zijn zelfstandig en voelen zich verantwoordelijk voor het geheel. We bereiden onze leerlingen voor op het leven in een democratie en stimuleren actief burgerschap.

Een team van goede leerkrachten en andere begeleiders, waaronder een logopedist, zorgen voor goed onderwijs. Betrokken hulpouders zorgen samen met de leerkrachten voor een goede en gezellige sfeer op school. In het gebouw op de Huijgensstraat wordt naschoolse opvang voor, tijdens en na school aangeboden op de BSO Erasmus. Uw kind kan op school worden opgevangen tussen 07.30 uur en 18.00 uur.

Op de Peuterspeelzaal Erasmus kunnen kinderen van 2 tot 4 jaar in een ongedwongen sfeer en een veilige omgeving spelen met leeftijdsgenootjes. Spelen, stimuleren, ontwikkelen en ontmoeten zijn de kernfuncties van de peuterspeelzaal.

Bent u geïnteresseerd in een kennismaking met deze Vreedzame school? Kijkt u dan de website op of bel direct voor een afspraak via telefoonnummer 010-434 99 68.

Vlaardingse Dagschool Erasmus
Huijgensstraat 64
Vlaardingen (Centrum)

T 010-434 99 68

www.ikcerasmus.nl