Vlaardingse Dagschool Erasmus

Gehoord, gezien, betrokken

Vlaardingse Dagschool Erasmus is een school waar normen en waarden zeer belangrijk zijn. Door het programma ‘De Vreedzame School’ leren kinderen conflicten oplossen op een andere manier dan met geweld. De school ontwikkelt zich tot een democratische gemeenschap, waar alle leden (leerlingen, leerkrachten en ouders) een stem hebben, zich gehoord en gezien voelen, zich positief gedragen tegenover elkaar, zelfstandig zijn en zich verantwoordelijk voelen voor het geheel. We bereiden onze leerlingen voor op het leven in een democratie en stimuleren actief burgerschap.

Een team van goede leerkrachten en andere begeleiders, waaronder een logopedist, zorgen voor goed onderwijs. Betrokken hulpouders zorgen samen met de leerkrachten voor een goede en gezellige sfeer op school. In het gebouw op de Huijgensstraat wordt naschoolse opvang voor, tijdens en na school aangeboden op de BSO Erasmus. Uw kind kan op school worden opgevangen tussen 07.30 uur en 18.00 uur.

Op de Peuterspeelzaal Erasmus kunnen kinderen van 2 tot 4 jaar in een ongedwongen sfeer en een veilige omgeving spelen met leeftijdsgenootjes. Spelen, stimuleren, ontwikkelen en ontmoeten zijn de kernfuncties van de peuterspeelzaal.

Bent u geïnteresseerd in een kennismaking met deze Vreedzame school? Kijkt u dan de website op of bel direct voor een afspraak via telefoonnummer 010-434 99 68.

Vlaardingse Dagschool Erasmus
Huijgensstraat 64
Vlaardingen (Centrum)

T 010-434 99 68

www.vlaardingsedagschoolerasmus.nl