IKC Jan Ligthart – Plein Emaus

Plein Emaus 6
3135 JN Vlaardingen
Telefoon 010-4347007

De voorschoolse opvang is geopend vanaf 07:30 uur.
Hier is ook vroege opvang mogelijk; vanaf 7.00 uur inclusief ontbijt!

De naschoolse opvang is geopend tot 18.30 uur.

Registratienummer Landelijk Register: 821884268

GGD Inspectierapport