IKC De Wereldwijzer

Voor meer informatie IKC De Wereldwijzer

Erasmusplein 1 + 2
3132 EL Vlaardingen
T: 010-4347904
E: info.ikcdewereldwijzer@wijzer.nu

Openingstijden 07:30 uur tot 18.30 uur

Registratienummer Landelijk Register : 139901310

GGD Inspectierapport