Maak proefberekening

Ouders sluiten zelf een overeenkomst af met Wijzer in Opvang. Daarin staat welke dienst wij gaan verlenen en wat u daarvoor moet betalen. De ouders die gebruik maken van de kinderdagverblijven en de opvang voor- en na schooltijd (BSO) hoeven overigens niet zelf alles te betalen. Dit geldt vanaf januari 2016 ook voor de peuterspeelzalen in Vlaardingen.

De overheid betaalt mee. De mate waarin dat gebeurt is afhankelijk van de situatie waarin u verkeert. Uw inkomen speelt een (belangrijke) rol, maar ook de gezinssamenstelling. De ouders/verzorgers moeten de kinderopvangtoeslag zelf aanvragen via de belastingdienst. Wilt u weten of u recht heeft op kinderopvangtoeslag. U leest het hier

Kinderopvangtoeslag
Via de rekenmodule van de belastingdienst kunt u een proefberekening voor 2019 maken. u kunt zo zelf uitrekenen wat uw netto kinderopvangkosten zullen zijn en hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen. Hier vindt u ook informatie hoe u toeslag kunt aanvragen. Ik wil een proefberekening maken.