Hele dagopvang

INSCHRIJVEN

Onze hele dagopvang is er voor de kleintjes van 0 tot 4 jaar. Al vanaf 10 weken oud is uw kind van harte welkom. Onze medewerkers zorgen voor een vertrouwde, huiselijke omgeving. Zij houden goed in de gaten wat uw kind nodig heeft, en spelen daarop in.

Uw kind wordt opgevangen in een vaste groep met vertrouwde gezichten. Spelenderwijs maken de kinderen vriendjes, ontdekken ze hun rol in de groep en leren ze van en met elkaar. De ruimtes, het meubilair, speelgoed en knutselmateriaal is afgestemd op de verschillende leeftijden. Luiers, tussendoortjes en een gezonde middagmaaltijd zijn aanwezig, daar hoeft u dus niet aan te denken. U gaat met een gerust gevoel aan het werk.

U wilt goed op de hoogte blijven. Daarom spreken we de dag met u door op de momenten dat u uw kind haalt of brengt. Voor kinderen tot 1 jaar houden we een individueel dagboekje bij. Zo kunt u op de voet volgen wat uw kind doet in de tijd die het bij ons doorbrengt.

Altijd in de buurt

Wijzer in Opvang & Onderwijs heeft locaties voor hele dagopvang in Vlaardingen en Maassluis. De meeste locaties zijn gekoppeld aan Wijzer-scholen en maken deel uit van een integraal kindcentrum. Verspreid over Vlaardingen heeft Wijzer twee locaties voor hele dagopvang: IKC Wereldwijzer en IKC Jan Ligthart.

In Maassluis zijn er vier locaties:  IKC StartpuntIKC de Westhoek en Kindcentrum De Vloot.

Lees meer over de opvangmogelijkheden.

Extra aandacht voor taal

Peuters voor wie het goed is om meer aandacht aan taal te besteden, kunnen meedoen aan een speciaal programma dat is opgezet in samenwerking met de gemeenten, zorginstellingen en het basisonderwijs. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Wij helpen u graag

Wilt u meer weten over onze kinderdagverblijven, een keertje met uw kind komen kijken of uw kind inschrijven? Neemt u dan contact op met medewerkers van onze afdeling Plaatsing via 010 593 74 59 of plaatsing@wijzer.nu. U kunt zich ook hier inschrijven.

INSCHRIJVEN