IKC De Wereldwijzer

Erasmusplein 1 + 2
3132 EL Vlaardingen
T: 010-4347904
E: info.ikcdewereldwijzer@wijzer.nu
W: www.ikcdewereldwijzer.nu

Openingstijden van 07:30 tot 18:30 uur.

Registratienummer Landelijk Register : 974164082

GGD Rapport