Goed om te weten

Onze medewerkers betrekken ouders en verzorgers zo intensief mogelijk bij ons werk met de kinderen. Dat begint al tijdens de eerste kennismaking. Daarin vertellen we alles over wat wij doen en willen we daarnaast zo veel mogelijk informatie over het meisje of jongetje dat straks onze gast is. Ook daarna blijven we in contact met ouders of verzorgers. Als er bijzonderheden zijn, krijgen de ouders dat vanzelfsprekend meteen te horen.

Elke opvanglocatie kent een oudercommissie die overlegt met de leidinggevende. Daarnaast is er een centrale oudercommissie die met het College van Bestuur het algemene beleid bespreekt. De centrale commissie kan ook een voordracht doen voor een lid van de Raad van Toezicht.

Wijzer in Opvang & Onderwijs informeert ouders/verzorgers regelmatig via een nieuwsbrief over zaken die voor hen van belang zijn. Daarnaast biedt deze website actuele informatie.

Voedingsbeleid Wijzer in Opvang en Onderwijs

Ruilbeleid 2018

Formulier Ruilverzoek

Opvang bij schoolvrije dagen

Registratie Vakantieopvang BSO

Te laat-beleid