Ouderbetrokkenheid

Iedere locatie heeft een lokale oudercommissie die met de leidinggevende overleg heeft. De lokale oudercommissie bestaat uit betrokken ouders van kinderen die op de betreffende locaties van Wijzer in Opvang zitten. Dat kan zijn;

  • Het kinderdagverblijf (KDV)
  • De buitenschoolse opvang (BSO)
  • De peuterspeelzaal (PSZ)

Wat doen zij?
De lokale oudercommissie (LOC) heeft als belangrijkste doelstelling de belangenbehartiging van alle kinderen. Daarnaast adviseren wij over;

  • Beleid m.b.t. kwaliteit en pedagogiek
  • Beleid m.b.t. spel en ontwikkeling
  • Beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid
  • Beleid op het gebied van voeding
  • Wijzigingen op het gebied van openingstijden en locaties
  • Wijzigingen van de prijs

De oudercommissies komen wij minimaal vier keer per jaar bij elkaar om te praten over bovengenoemde onderwerpen. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt. De agenda en de notulen hangen ter inzage op het prikbord van elke locatie.

Betrokken ouders gezocht!
De oudercommissie komt graag in contact met betrokken ouders die mee willen doen in de oudercommissie van Wijzer in Opvang.

Geïnteresseerd ? Geef het door aan de locatiemanager.

Iedere lokale oudercommissie kan een vertegenwoordiger afvaardigen naar de Centrale Oudercommissie. De Centrale Oudercommissie vergadert 4 keer per jaar over de overstijgende onderwerpen met het College van Bestuur. In het COC reglement kunt u lezen wat de afspraken zijn.