Pedagogisch Beleid


Pedagogisch Curriculum

Veel landen kennen al een pedagogisch curriculum voor het jonge kind (0-6 jaar) als onderdeel van een professioneel kwaliteitskader voor kinderopvangvoorzieningen.
Pedagogisch medewerkers konden sinds 2009 alleen gebruik maken van het Pedagogisch Kader.

Naar aanleiding van het wetsvoorstel Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (WET IKK) is het kwaliteitskader aangevuld met het pedagogisch curriculum waarin richting wordt gegeven aan de ervaringen die jonge kinderen nodig hebben en welk gericht pedagogisch aanbod nodig is om pedagogische kwaliteit te realiseren.

Het pedagogisch curriculum beschrijft de behoeften van het kind op onderstaande pedagogische basisdoelen in verschillende ontwikkelingsfasen. Het beschrijft tot welk aanbod dit in de kinderopvang moet leiden, wat kinderen daarvan merken en tot welke ervaringen dit nu en later moet leiden. Ook benoemt het curriculum de vaardigheden waarover de kinderen moeten beschikken om in de 21e eeuw goed mee te kunnen.

Het pedagogisch curriculum is opgebouwd volgens het raamwerk van de vier pedagogisch basisdoelen van Prof. Dr. Marianne-Riksen-Walraven (Pedagogisch Kader) die in de Wet IKK zijn opgenomen;

  • Het bieden van emotionele veiligheid in een veilige gezonde omgeving
  • Het bevorderen van de persoonlijke competenties
  • Het bevorderen van de sociale competentie
  • Socialisatie door overdracht van algemeen aanvaarde normen en waarden

Naar aanleiding van het pedagogisch curriculum is het pedagogisch beleid van Wijzer in Opvang en Onderwijs herschreven. In 2019 gaan de IKC’s met ondersteuning van de beleidsmedewerkers met elkaar aan de slag om het pedagogisch werkplan van de locatie aan te passen en hierin concrete praktijkvoorbeelden.