Registratie Kinderopvang

Alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen van Wijzer in Opvang zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Kinderopvangtoeslag kan alleen gegeven worden als ouders gebruik maken van vermelde kinderopvang in het LRK.
De Belastingdienst raadpleegt dit register ter controle.

Registratienummers van de locaties treft u aan bij de adresgegevens van de locaties.