Peuteropvang

INSCHRIJVEN

Kinderen van 2 tot 4 jaar zijn van harte welkom bij Wijzer-peuteropvang. Een fijne plek voor uw kind om leeftijdsgenootjes te leren kennen en zich spelenderwijs voor te bereiden op de basisschool.

Kinderen komen gemiddeld twee dagdelen per week naar de peuteropvang. In die uren besteden we extra aandacht aan rollenspellen, bewegingsspelletjes en taalspelletjes. Onder de professionele begeleiding van onze medewerkers spelen de kinderen met elkaar, maken ze knutselwerkjes, zingen ze liedjes en gaan ze samen naar buiten om ‘de wereld te ontdekken’.

Wijzer in Opvang & Onderwijs heeft verschillende locaties voor peuteropvang in Vlaardingen en Maassluis. Deze zijn gekoppeld aan Wijzer-scholen.

Altijd in de buurt

In Vlaardingen heten we peuters van harte welkom op één van de zes locaties. Deze hebben allemaal de naam van de school, te weten IKC Het Breinpaleis, IKC De WereldwijzerIKC Jan LigthartIKC Klimop, IKC de Klinker (met Daltononderwijs)en IKC Erasmus.

Verspreid over Maassluis zijn er drie Wijzer-locaties voor peuteropvang in IKC De WesthoekIKC Het Startpunt, en IKC Panta Rhei.

Extra aandacht voor taal

Peuters voor wie het goed is om meer aandacht aan taal te besteden, kunnen meedoen aan een speciaal programma dat is opgezet in samenwerking met de gemeenten, zorginstellingen en het basisonderwijs. Kinderen vanaf 2,5 jaar met een indicatie van het Centrum Voor Jeugd en Gezin kunnen in Vlaardingen en Maassluis vier dagdelen naar de peuterspeelzaal.
In Vlaardingen mogen kinderen met 2 jaar al geplaatst worden voor 4 dagdelen; in Maassluis is dit vanaf 2,5 jaar.

Wij helpen u graag

Wilt u meer weten over onze peuteropvang, een keertje met uw kind komen kijken of uw kind inschrijven? Neemt u dan contact op met de medewerkers van onze afdeling Plaatsing via 010 5937459  of plaatsing@wijzer.nu. U kunt zich ook hier inschrijven.
Inschrijven is al mogelijk vanaf 1 jaar.

INSCHRIJVEN