De Klinker

Binnensingel 128
3134 NH Vlaardingen

Telefoon 010-4602225

Koppeldagen en openingstijden:

maandag- en donderdagochtend

dinsdag- en vrijdagochtend

8.30– 11.30 uur

Peuteropvang De Klinker is gehuisvest in Daltonschool de Klinker

Registratienummer Landelijk Register : 170474070

GGD inspectierapport