IKC de Klinker

Binnensingel 128
3134 NH Vlaardingen
Telefoon 010-4602225

Koppeldagen en openingstijden:

Maandagochtend – donderdagochtend
Dinsdagochtend – vrijdagochtend
8.30 – 12.30 uur
8.30 – 12.30 uur

Peuteropvang De Klinker is gehuisvest in Daltonschool de Klinker

Registratienummer Landelijk Register : 170474070

GGD Inspectierapport