IKC Erasmus

Huijgenstraat 64
3131 WN Vlaardingen
Telefoon 06-27250509

Koppeldagen en openingstijden:

Maandagochtend – donderdagochtend
Dinsdagochtend – vrijdagochtend
8.30 – 11.30 uur

Peuteropvang Erasmus is gehuisvest in de Vlaardingse Dagschool Erasmus locatie Huijgensstraat.

Registratienummer Landelijk Register: 103369478

GGD Inspectierapport