Erasmus

Huijgenstraat 64
3131 WN Vlaardingen

Telefoon 06 27250509

Koppeldagen en Openingstijden:

Maandag- en donderdagochtend

Dinsdag- en vrijdagochtend

8.30- 11.30 uur

Peuteropvang Erasmus is gehuisvest in de Vlaardingse Dagschool Erasmus locatie Huijgensstraat

Registratienummer Landelijk Register : 103369478

GGD Inspectierapport