Erasmus

Huijgenstraat 64
3131 WN Vlaardingen
Telefoon 06-27250509

Geopend van 8.30 tot 11.30 uur

Koppeldagen:
Maandag- en donderdagochtend
Dinsdag- en vrijdagochtend

Peuteropvang Erasmus is gehuisvest in de Vlaardingse Dagschool Erasmus locatie Huijgensstraat.

Registratienummer Landelijk Register: 103369478

GGD Inspectierapport