IKC de Wereldwijzer

Erasmusplein 1 + 2
3132 EL Vlaardingen
T: 010-4347904
E: info.ikcdewereldwijzer@wijzer.nu
W: www.ikcdewereldwijzer.nu

Koppeldagen en openingstijden:

Maandagochtend – Donderdagochtend

Dinsdagochtend – Vrijdagochtend

ochtend 8.30 – 12.30 uur

Registratienummer Landelijk Register : 119399398

GGD Inspectierapport