IKC de Wereldwijzer

Erasmusplein 1 + 2
3132 EL Vlaardingen
T: 010-4347904
E: info.ikcdewereldwijzer@wijzer.nu
W: www.ikcdewereldwijzer.nu

Koppeldagen en openingstijden:

Maandagochtend – Donderdagmiddag

Maandagmiddag – Donderdagochtend

Dinsdagochtend – Vrijdagmiddag

Dinsdagmiddag – Vrijdagochtend

ochtend 8.45 – 12.00 uur
middag 12.30 – 15.15 uur

Registratienummer Landelijk Register : 119399398

GGD Inspectierapport