Jan Ligthart

Seringenstraat 5
3135 RV Vlaardingen

Telefoon 06 15449981

Koppeldagen en openingstijden:

Maandagochtend – donderdagmiddag

Maandagmiddag – donderdagochtend

Dinsdagochtend – vrijdagmiddag

Dinsdagmiddag – vrijdagochtend

ochtend 8.45 – 12.15 uur             middag 13.15 – 15.45 uur

Peuteropvang Jan Ligthart is tijdelijk gehuisvest aan de Seringenstraat. Kinderen, die als ze 4 jaar worden en naar de scholen Jan Ligthart en Jenaplan willen gaan, kunnen gebruik maken van deze peuteropvang

Registratie Landelijk Register: 242501175

GGD inspectierapport