Peuteropvang Maassluis

De gemeente Maassluis heeft vanaf 1 januari 2018 het peuterspeelzaalwerk geharmoniseerd met de kinderopvang.
De gemeente wil zowel bij de peuterspeelzalen als de kinderopvang voor- en vroegschoolse opvang voor alle kinderen van 2-4 jaar bieden, zodat kinderen goed voorbereid kunnen starten op de basisschool.
Vanaf 2 jaar komt een peuter 2 dagdelen naar de peuteropvang. Zodra hij of zij 2,5 jaar is en een VVE-indicatie heeft, worden er nog eens 2 dagdelen aangeboden. Vanaf 1 augustus 2020 wordt het aantal uur peuteropvang verhoogd van 12 naar 16 uur. U wordt hier in voorjaar 2020 verder over geïnformeerd.
Inschrijven is al mogelijk vanaf 1 jaar.

Meer weten over Wijzer peuteropvang in Maassluis (vanaf 1 aug. 2020)?
Ontdek ons aanbod voor Peuteropvang Maassluis.
U vindt hier ook de contactgegevens en de openingstijden van de peuteropvanglocaties.

Aanvragen kinderopvangtoeslag
De harmonisatie van de peuterspeelzalen betekent dat alle ouders die beiden werken kinderopvangtoeslag kunnen én moeten aanvragen voor de peuteropvang.

Ouders die met een inkomensverklaring van de belastingdienst en een ingevuld formulier “Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag” kunnen aantonen dat zij niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, betalen in 2020 een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.
Deze ouderbijdrage wordt vastgesteld op basis van het bruto gezinsinkomen per jaar.

Tariefgroep Inkomensgroep 2 dagdelen per week/kosten per maand
A < € 19.890 € 11
B € 19.891 – € 30.581 € 13
C € 30.582 – € 42.082 € 25
D € 42.083 – € 57.238 € 38
E € 57.239 – € 82.276 € 65
F € 82.277 – € 114.011 € 109
G > € 114.012 € 146

VVE indicatie
Peuters die een VVE-indicatie hebben ontvangen via het Centrum voor Jeugd en Gezin komen 4 dagdelen per week naar de peuteropvang. Gemeente Maassluis draagt de kosten voor deze twee extra dagdelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling Plaatsing op 010 5937459