Peuteropvang Vlaardingen

De gemeente Vlaardingen heeft vanaf 1 januari 2016 het peuterspeelzaalwerk geharmoniseerd met de kinderopvang. De gemeente wil zowel bij de peuterspeelzalen als de kinderopvang voor- en vroegschoolse opvang voor alle kinderen van 2-4 jaar bieden, zodat kinderen goed voorbereid kunnen starten op de basisschool.
Vanaf 2 jaar komt een peuter 2 dagdelen naar de peuteropvang. Zodra hij of zij 2,5 jaar is en een VVE-indicatie heeft, worden er nog eens 2 dagdelen aangeboden.

Meer weten over Wijzer peuteropvang?
Ontdek ons aanbod voor peuteropvang in Vlaardingen.
U vindt hier ook de contactgegevens en de openingstijden van peuteropvanglocaties.

Aanvragen kinderopvangtoeslag
De harmonisatie van peuterspeelzalen betekent dat alle ouders die beiden werken kinderopvangtoeslag kunnen én moeten aanvragen voor de peuteropvang.

Ouders die met een inkomensverklaring van de belastingdienst kunnen aantonen dat zij niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, betalen in 2018 een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.
Deze ouderbijdrage wordt vastgesteld op basis van het bruto gezinsinkomen per jaar.

Tariefgroep Inkomensgroep 2 dagdelen per week/kosten per maand
A < € 18.849 € 23
B € 18.850 – € 28.981 € 24
C € 28.982 – € 39.880 € 33
D € 39.881 – € 54.242 € 44
E € 54.243 – € 77.790 € 66
F € 77.791 – € 108.044 € 101
G > € 108.045 € 114

Ouders met een netto inkomen lager dan 110% van de bijstandsnorm komen in aanmerking voor volledige vergoeding van de ouderbijdrage via de gemeente Vlaardingen. Meer informatie vindt u op de website van Stroomopwaarts.

VVE indicatie
Peuters die een VVE-indicatie hebben ontvangen via het Centrum Voor Jeugd en Gezin komen 4 dagdelen per week naar de peuteropvang.
Gemeente Vlaardingen draagt de kosten voor deze twee extra dagdelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling Plaatsing op 010 5937459