Peuteropvang Vlaardingen

De gemeente Vlaardingen heeft vanaf 1 januari 2016 het peuterspeelzaalwerk geharmoniseerd met de kinderopvang. De gemeente wil zowel bij de peuteropvang als de hele dagopvang voor- en vroegschoolse opvang voor alle kinderen van 2-4 jaar bieden, zodat kinderen goed voorbereid kunnen starten op de basisschool.
Vanaf 2 jaar komt een peuter 2 dagdelen naar de peuteropvang. Heeft hij of zij een VVE-indicatie, worden er nog eens 2 dagdelen aangeboden. Vanaf 1 augustus 2020 wordt het aantal uur peuteropvang verhoogd van 12 naar 16 uur. U wordt hier in voorjaar 2020 verder over geïnformeerd.
Inschrijven is al mogelijk vanaf 1 jaar.

Meer weten over Wijzer peuteropvang(vanaf 1 aug 2020)?
Ontdek ons aanbod voor Peuteropvang Vlaardingen. Let op: specifiek voor IKC Jan Ligthart, Plein Emaus, klik hier.
U vindt hier ook de contactgegevens en de openingstijden van peuteropvanglocaties.

U vindt in deze brochure wat het aanbod vanaf 1 augustus 2020 in de peuteropvang is.

Aanvragen kinderopvangtoeslag
De harmonisatie van peuterspeelzalen betekent dat alle ouders die beiden werken kinderopvangtoeslag kunnen én moeten aanvragen voor de peuteropvang.

Ouders die met een inkomensverklaring van de belastingdienst kunnen aantonen dat zij niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, betalen in 2020 een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.
Deze ouderbijdrage wordt vastgesteld op basis van het bruto gezinsinkomen per jaar.

Tariefgroep Inkomensgroep 2 dagdelen per week/kosten per maand
A < € 19.890 € 11
B € 19.891 – € 30.581 € 13
C € 30.582 – € 42.082 € 25
D € 42.083 – € 57.238 € 38
E € 57.239 – € 82.276 € 65
F € 82.277 – € 114.011 € 109
G > € 114.012 € 146

Ouders met een netto inkomen lager dan 110% van de bijstandsnorm komen in aanmerking voor volledige vergoeding van de ouderbijdrage via de gemeente Vlaardingen. Meer informatie vindt u op de website van Stroomopwaarts.

VVE indicatie
Peuters die een VVE-indicatie hebben ontvangen via het Centrum Voor Jeugd en Gezin komen 4 dagdelen per week naar de peuteropvang.
Gemeente Vlaardingen draagt de kosten voor deze twee extra dagdelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling Plaatsing op 010 5937459