Personeelszaken Opvang december 2015

Convenant herplaatsing

Het afgelopen jaar na ruiling en overdracht van locaties met Stichting Kinderopvang Vlaardingen werkten we met twee verschillende convenanten die regelden hoe te handelen bij wijzigingen van locaties/groepen/roosters. We hebben na overleg met de Ondernemingsraad een nieuw convenant met de vakbond afgesproken. Dit overeengekomen convenant herplaatsing  is aan de leden van de vakbond FNV voorgelegd. Helaas zijn er te weinig stemmen uitgebracht voor de vakbond om het convenant te ondertekenen. We zijn in overleg om vervolg hieraan te geven.

Salaris december / januari

De salarissen van december zullen rond 23 december worden uitbetaald. We vragen jullie uiterlijk op 4 januari je declaraties, min-max uren, oproep uren etc in te dienen over december en correcties in 2015. Nabetalingen of correcties over 2015 worden in een dertiende salarisrun, tegelijk met de eerste betaling van januari 2016 betaald. Declaraties, uren etc over januari 2016 ontvangen we graag uiterlijk 8 januari 2016. Heb je vragen twijfel niet contact op te nemen met P&O.

Peuterspeelzalen Vlaardingen

We heten onze 10 nieuwe collega’s van harte welkom bij Wijzer in Opvang. Per 1 januari komen zij formeel bij ons in dienst. De locaties peuteropvang in Vlaardingen zijn allen gekoppeld aan een Wijzer school. De veranderingen vragen flexibiliteit en we waarderen de inzet van deze collega’s.

We wensen jullie veel werkplezier bij Wijzer!

Een aantal collega’s uit de opvang gaan tijdelijk een aantal dagdelen op de nieuwe  peuterspeelzalen bemannen. In de loop van 2016 zal op een aantal locaties in Vlaardingen het aantal dagdelen gaan afnemen.

Flexibiliteit

De veranderingen in de marktomgeving en bezuiniging in de personeelskosten heeft ons laten zien dat flexibiliteit enorm belangrijk is om passend bij de groepen de medewerkers in te zetten. We hebben volledig beroep moeten doen op onze groep flexibel inzetbare pedagogisch medewerkers, in verband met de afwezigheid van collega’s door vakantie, verlof, verzuim en andere omstandigheden. Jullie inzet heeft ervoor gezorgd dat iedere dag onze kinderen weer in goede handen waren. Hartelijk dank!

Van een aantal collega’s heb wij dit jaar afscheid genomen of juist welkom geheten. Per 1 december en 1 januari zullen weer een aantal collega’s aangetrokken worden.

Zij zullen flexibel ingezet worden en soms in combinatie met een (deeltijd) rooster.

De afdeling Personeel & Organisatie wenst u fijne feestdagen toe.