Samen Opleiden

Wijzer in Opvang en Onderwijs, Stichting BOOR, de Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden en de PABO Hogeschool Rotterdam werken samen aan de Opleidingsschool.

Hoewel er altijd al een intensieve samenwerking is geweest door de inzet van studenten van de Pabo op de Wijzerscholen is er gekozen voor een zeer intensieve samenwerking tussen de Pabo (het opleidingsinstituut) en de scholen (de beroepspraktijk).

Het doel daarbij is het opzetten van een duidelijke doorlopende leerlijn tussen de Pabo HR en de scholen: van het samen opleiden van de aankomende leerkrachten op de PABO HR, naar het begeleiden van stagiaires en beginnende leerkrachten op scholen en het bijscholen en professionaliseren van ervaren leerkrachten. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de specifieke competenties die een leerkracht in de grootstedelijke context nodig heeft.

 

Samen opleiden staat hierin voor alle vormen van opleiden waarbij basisschool en opleidingsinstituut gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de opleidingstrajecten voor leerkrachten basisonderwijs die gekenmerkt worden een sterke praktijkgerichtheid en een inhoudelijke verbondenheid tussen basisschool en Pabo HR.

De professionalisering van aankomende, startende en gediplomeerde leerkrachten staat centraal.

 

In de afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in de opleiding van coaches, werkplekbegeleiders en schoolopleiders binnen de Wijzerscholen. De schoolopleiders van Wijzer en de instituutsopleiders van de Pabo HR zijn samen verantwoordelijk voor de begeleiding van de studenten en de startende leerkrachten.

Aan de 1e, 2e, 3e en 4e jaar studenten wordt de mogelijkheid geboden om op één van de Wijzerscholen stage te lopen en, indien zij daarin geïnteresseerd zijn meerdere jaren achtereen kennis te maken met de variëteit aan scholen die Wijzer te bieden heeft.

 

Naast deze directe praktijkcomponent zijn er verschillende werkgroepen actief waarin schoolopleiders, directeuren en docenten van de Pabo werken aan de theoretische inbedding en praktische vormgeving van de Opleidingsschool waarin het werkplekleren en het curriculum centraal staan.

 

De ontwikkeling van de Opleidingsschool heeft er inmiddels al toe geleid dar het aantal studenten op de Wijzerscholen fors is toegenomen, een goede ontwikkeling voor ons onderwijs.