Excellente leerkracht – L12 CAO PO

PZ Leerkrachten

Wijzer is een eigen-wijze organisatie! Ben jij een eigenwijze collega? We zijn totaalaanbieder en bundelen de krachten van opvang & onderwijs in (integrale) kindcentra. Door die verbinding ontstaat meerwaarde en …