Werken bij Wijzer in Opvang en Onderwijs

Mogen wij jou als collega welkom heten bij Wijzer in Opvang & Onderwijs?


Bij Wijzer in Opvang & Onderwijs zijn kinderen in goede handen. We zorgen voor ze, we dragen bij aan hun ontwikkeling en we maken plezier met elkaar. In onze veilige en stimulerende omgeving ondersteunen we het kind op te groeien tot een tolerante, zelfbewuste persoonlijkheid.

We ontwikkelen onze locaties tot kindcentra waarin ieder kind kan spelen, ontwikkelen, leren en ontspannen. Bij een integraal kindcentrum is er verbinding tussen de verschillende voorzieningen: kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, basisschool en voor-, tussen en naschoolse opvang. De doorgaande leer- en ontwikkelingslijn van kinderen van 0 tot 13 jaar staat centraal.

Wijzer vertegenwoordigt een diversiteit aan school- en opvanglocaties; regulier, speciaal, voortgezet speciaal, jenaplan, etc.

Bekijk hier al onze vacatures