Werken bij Wijzer in Opvang en Onderwijs

Mogen wij jou als collega welkom heten bij Wijzer in Opvang & Onderwijs?


Wijzer is een eigen-wijze organisatie

We zijn totaalaanbieder en bundelen de krachten van opvang  & onderwijs in (integrale) kindcentra. Door die verbinding ontstaat meerwaarde.

We bieden verschillende vormen van opvang en een breed aanbod van onderwijsconcepten.
We hebben oog voor de ontwikkelingen in de samenleving en de vaardigheden die we in de toekomst nodig hebben.
Elke locatie heeft een eigen profiel.
Hoe verschillend de profielen ook zijn: ieder kind voelt zich thuis bij ons. Leert bij ons. Groeit bij ons.

 

Bij een integraal kindcentrum is er verbinding tussen de verschillende voorzieningen: hele dagopvang, peuteropvang, basisschool en voor-, tussen en naschoolse opvang. De doorgaande leer- en ontwikkelingslijn van kinderen van 0 tot 20 jaar staat centraal.

Wijzer vertegenwoordigt een diversiteit aan school- en opvanglocaties; regulier, speciaal, voortgezet speciaal, jenaplan.

Bekijk hier al onze vacatures