Wijzer in Opvang & Onderwijs neemt afstand van opmerking over Baudet

Het bestuur van Wijzer in Opvang & Onderwijs neemt afstand van een respectloze, politieke uiting van een leerkracht van Openbare Daltonschool De Klinker in Vlaardingen.

Het betreft de melding op sociale media van een leerkracht die haar leerlingen zou hebben geleerd ‘boe’ te roepen als zij Thierry Baudet van Forum voor Democratie zien. De leerkracht heeft in eerste reactie op de commotie hierover aangegeven dat de melding misplaatst was en dat zij daar spijt van heeft. Zij heeft het bericht meteen verwijderd.

Hoewel het een melding was in het privédomein van de leerkracht en zij heeft aangegeven er spijt van te hebben, neemt het bestuur van Wijzer in Opvang en Onderwijs afstand van de inhoud ervan. Met de klas en met de leerkracht zal worden gekeken wat er precies is voorgevallen. Dit om helderheid te creëren voor alle betrokkenen.

Wijzer in Opvang en Onderwijs staat nadrukkelijk voor de democratische samenleving zoals wij die in Nederland kennen. In de openbare school is elk kind welkom en mag iedereen meedoen. Ook is iedereen vrij om zijn of haar mening te uiten, maar wel op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect.

Mw. J.B. van der Lugt
Voorzitter College van Bestuur Wijzer in Opvang & Onderwijs